Fotka č.11 – Terén zrovnaný a pripravený na výsadbu

Fotka č.12 – Rozmiestnenie rastlín a následné položenie oddeľovača (ekobrim), ktorý slúži na oddelenie trávnika od záhonu

Fotka č.13-  Výstavba ohniska z vápencového kameňa

Fotka č.14- Vystavené ohnisko

Fotka č.19 – Do záhonov sme použili profi (tkanú) textíliu. V záhone je kvapková závlaha, ktorá je  zasypaná píniovou kôrou  55-95mm v kombinácii s kamennou kôrou 3-7cm

Fotka č.23 –  Pri plote sú použité vysoké stromy nakoľko je v susedstve postavený vyšší dom a zákazník chce mať súkromie.