12V (nízke napätie) je podľa európskych smerníc považované za veľmi bezpečné. Vylepšená technológia umožňuje osvetlenie 12, ktoré osvetľuje vašu záhradu a iné vonkajšie priestory v dobre osvetlených a atmosférických podmienkach. Celý systém od fitingu transformátora k svietidlu je dodávaný so skrutkovými konektormi, takže inštalácia je veľmi jednoduchá bez použitia ďalších nástrojov. Na rozdiel od systému s výkonom 230V nevyžaduje náš 12-voltový systém ťažké pancierové káble, ktoré by boli umiestnené pod zemou. Okrem toho je každý dokončený systém ľahko upraviteľný a prispôsobiteľný. Bezpečnosť a jednoduchosť systému umožňuje každému inštalovať osvetlenie, káble, armatúry a príslušenstvo bez elektrikára. 12 voltov, urobte to sami.