Premena firemného átria

Priestor átria sa nachádza v Bratislave uprostred niekoľko podlažnej budovy, v ktorej sídli nadnárodná spoločnosť. Realizácia prebiehala v roku 2021.

Cieľom rekonštrukcie bolo spríjemnenie pracovného prostredia zamestnancov, ktorí využijú nové priestory nielen pre prácu, ale aj na oddych, relax a team buildingové aktivity.

Pôvodný stav bol absolútne nevyhovujúci. Tvorila ho terasa prekrytá prístreškom s mobiliárom na posedenie zamestnancov v exteriéri. Tento prvok ako jediný naznačoval využitie átria na prácu a relax vo vonkajších priestoroch spoločnosti. Zvyšok plochy bol zaburinený a nesprávne udržiavaný. Dominantným prvkom boli prerastené a nevhodne zvolené dreviny, ktoré clonili okná a veľkostne zahlcovali átrium.

Pôvodný stav

Foto z realizácie

Po dokončení realizácie

Pozrite si časozberné video, ako prebiehala realizácia

Popis

Celá plocha átria má približne 400 m2 je pohľadová zo všetkých svetových strán budovy, nakoľko sa nachádza v jej strede. Priestor sa vyznačuje pohyblivým tieňom, s čím bolo potrebné pracovať. Riešenie muselo zohľadňovať aj náročný prístup do átria. Všetky materiály boli privážané a odvážané žeriavovou technikou. Veľmi dôležitým aspektom bola logistika a celý manažment realizácie.

Návrh riešenia átria ráta s ponechaním pôvodnej prestrešenej terasy. Zachovaný je pôdorys terasy a prístrešok, pričom došlo k výmene terasoviny za prírodné drevo a mobiliáru pod prístreškom. Materiál a prevedenie terasoviny a mobiliáru korešponduje s materiálmi použitými vo zvyšku priestoru átria.

Po obvode átria vznikol výškový odskok, ktorý sa zastabilizoval vybudovaním oporných múrikov z betónu, ktorý sa upravil fasádnym náterom. Múriky zadržiavajú krátke svahy, ktoré sa spevnili návrhom skupinových pôdopokryvných výsadieb. Múriky sa využili na osadenie lavičiek s operadlami i bez, čo pôsobí hravo a dynamicky.

Z hlavnej prestrešenej terasy vedú dve pohybové línie do dvoch kútov átria. Línie sú tvorené chodníkmi, na ktorých sa strieda materiál prírodného dreva a kamennej dlažby zo žulových kociek. Chodníky privádzajú chodca k celkovo trom neprestrešeným terasám, ktoré v priestore vznikli. Jedna menšia a jedna väčšia po stranách átria a jedna v privátnejšej zadnej časti átria. Povrch novovzniknutých terás opäť korešponduje so striedaním dvoch materiálov rovnako ako pri chodníkoch.

Terasy sú vybavené pohodlným a moderným mobiliárom od spoločnosti mmcité. Dimenzované sú tak, aby poslúžili zamestnancom na oddych, posedenie pri jedle, ale aj ako pracovný kútik v exteriéri. Cieľom bolo vytvoriť príjemné prostredie pre oddych, prácu a menej formálny kontakt s kolegami.

Terasa v najodľahlejšej časti átria má intímnejší charakter, je čiastočne krytá pergolou s konštrukciou z oceľových laniek, ktorá slúži na ovíjanie rastlín.

Najväčšia terasa sa tiahne takmer pozdĺž celej ľavej strane átria. Tvoria ju dva metariály. Na drevenej podlahe sú umiestnené pohodlné stoly, na podlahe z prírodného kameňa je ,,lounge zóna ´´ s vodným prvkom vo forme fontány.

Fontána a aj osvetlenie átria je v prevedení Corten. Tieto prvky boli vytvorené pre átrium na mieru.

Všetky terasy sú obklopené sviežou zeleňou. Zeleným plochám dominujú na priestor menej náročné viackmenné dreviny, v podraste ktorých sa postupne rozrastú a zapoja trvalkové záhony doplnené pôdopokryvnými vavrínovcami.  Z trvaliek prevládajú ostrice, pakosty, veternice a hadovníky.

Svahy spevňujú zemolezy a pôdopokryvné tisy.