• Foto č.1-4  – Pozemok pred realizáciou
 • Foto č. 5-6 – Odstránenie starého chodníka
 • Foto č. 7 – Vývoz starej zeminy
 • Foto č.8-9 – Položenie chodníkových obrubníkov s podsypom pod dlažbu
 • Foto č.10 – Výber zeminy pod kruhovú spevnenú plochu
 • Foto č.11-12 – Základ pod vodný prvok
 • Foto č.13 – Položenie hlavných rozvodov závlahového systému
 • Foto č.14 – Príprava na šachtu s elektoventilmi
 • Foto č.15 – Navážka novej zeminy a následné zhutnenie povrchu
 • Foto č.16-17 – Položenie plastovách obrubníkov
 • Foto č.18 – Vodný prvok dostáva svoju podobu
 • Foto č.19 – Spustenie a skúška vodného prvku
 • Foto č.20 – Upevnenie rákosovej rohože na stenu
 • Foto č.21 – Rozmiestnenie rastlín po ploche
 • Foto č.22-23 – Výsadba rastlín
 • Foto č.24-25 – Natiahnutie a zafixovanie PROFI textilie
 • Foto č.26 – Natiahnutie kvapkovej závlahy a zaštrkovanie záhonov
 • Foto č.27 – Úprava plochy pred pokládkou trávnika
 • Foto č.28 – Pod trávnik sme upevnili sito proti krtovi
 • Foto č.29 – Pokládka trávnika
 • Foto č.30 – Spustenie závlahového systému
 • Foto č.31-35 – Záhrada pripravená na odovzdanie investorovi