• Foto č.1- Rozrobenie pôdy rotadaironom a odobratie zeminy s plochy
  • Foto č.2 Nasypanie  štrkovej drenažnej vrstvy
  • Foto č.3 Vysypanie  pieskovej vyrovnavacej vrstvy a naslédné zhutnenie vibračnou doskou
  • Foto č.4  Rozprestretie umelého trávnika na pripravenú plochu
  • Foto č.5 Finálna úprava