• Foto č.1- Plochy pred realizáciou
  • Foto č.2  Návoz kvalitnej ornice do predmetných plôch
  • Foto č.3 Navozená a urovnaná plocha pred výsevom trávnej zmesi
  • Foto č.4 Upravéná  vysiata plocha
  • Foto č.5-9 Vysadené ostrovčeky a zamulčované štrkom