Foto č.1 – Natiahnutie závlahového systému
Foto č. 2 – Vytýčenie záhonov
Foto č.3 – Upravený terén s položením betónovej prídlažby
Foto č. 4. – 7. – Rozmiestnenie a následná výsadba rastlín
Foto č. 8., 9. – Položenie PROFI textílie
Foto č. 10. – 12. – Na PROFI textíliu sme položili a vysadili namieru vyrobené kvetináče v kombinácii s drevenou zástenou. V kvetináčoch je natiahnutá kvapková závlaha a vysadené okrasné dreviny.
Foto č. 13. – Pomedzi nášlapne kamene boli vysadené trvalky
Foto č. 14. – 19. – V záhrade bol použitý kameň (Vápenec fr.16-32mm) a píniová kôra v rôznych frakciách