Názov: Areál skladových priestorov

  • Foto č.1 – Pozemok pred realizáciou vystriekaný totálnym herbicídom
  • Foto č.2 –  Drážkovenie závlahového systému
  • Foto č.3 – Natiahnutie závlahových hadíc
  • Foto č.4-5. – Osadenie šiacht na závlahu
  • Foto č.6-9. – Navozenie zeminy a následné zrovnanie terénu pred výsadbou
  • Foto č.10-11. –  Rozloženie  rastlín a položenie PROFI textílie
  • Foto č.12-13. – Natiahnutie závlahy do záhonov
  • Foto č.14-19. – Následné zaštrkovanie vysadených plôch kameňom (Melafír)