1.-2. Drážkovanie závlahového systému pomocou stroja
3. – Osádzanie šachtičiek a napájanie závlahového systému.
4. Kvôli zlej zemine sme na pozemku odobrali 10cm zeme. Následne sme na celý pozemok naviezli substrát zmiešaný s pieskom. Rastlinám a trávniku sa bude v tomto substráte dariť lepšie. Navezených bolo cca 36m³ substrátu.
5. Upravený terén aj s položením ekobrimu (plastový obrubník, ktorý oddeľuje záhon od trávnika)
6. Navozenie hliny a následná úprava terénu
7. Rozmiestnenie a výsadba rastlín. Dreviny boli natoľko veľké že ich muselo na pozemok previesť auto s rukou, ktoré nám ušetrilo namáhavú prácu. Dreviny vybrali investori v spolupráci s architektkou. Ich výber rastlín sme museli zakomponovať do projektu aby bol zákazník spokojný.
8. – 9. Vysádzanie rastlín do záhonov
10. – 11. – 12. V záhonoch je natiahnutá profi textília, na ktorej je položený drevený kvetináč na zeleninu. V kvetináči je natiahnutá kvapková závlaha.
12a. V spolupráci s investorom sme vybrali záhradné svietidlá
13. – 14. Svietidlá sú bodové (osvetľujú solitérne rastliny) a dekoračné, ktoré osvetľujú priestor a spríjemňujú atmosféru v záhrade.
Svetelné gule menia farbu a robia efekt sviečky.
15. V celej záhrade bol použitý kameň Nero Ebano fr. 3-5cm
16. Upravená plocha pred pokládkou kobercového trávnika, vrátane sita proti krtovi.
17. – 18. Položený trávnikový koberec
19. Do záhrady bola inštalovaná záhradná sprcha
20. – 21. Záhrada je hotová. Spustený závlahový systém.
22. – 23. Investor ocenil našu prácu. Spokojné sú obe strany.