Pojazdný trávnik na štrkovej vrstve o hrúbke 20 – 30 cm, ktorého priestory sú vyplnené zeminou a zakorenenou trávou. Percentuálne zloženie štrkového trávnika je 80% nosnej konštrukcie (štrku) a 20% prídavného materiálu (zeminy). Na 1m2 sa spotrebuje 20 – 30 g špeciálneho trávnikového osiva.

Medzi najväčšie ekologické výhody štrkových trávnikov patrí: zlepšenie vodnej kapacity, zlepšenie vodnej priepustnosti, zlepšenie mikroklímy na danom mieste.