• Foto č.1-3 – Úprava terénu, zhutňovanie navezenej zeminy
  • Foto č. 4-10 – Zrealizovaná záhrada v areáli škôlky s kobercovým trávnikom, výsadbou, vyvýšenými záhonmi z dreva a zamulčovanými záhonmi štrkom Melafír
  • Foto č. 11-12 – Predpripravená vyštrkovaná plocha na umelý trávny koberec