• Foto č.1 vytvorenie chodníka z kamenných šlapákov oddelených ekobrim lištami
  • Foto č.2-3 na ploche bol realizovaný závlahový systém
  • Foto č.4-6 výsadba okrasných stromov a krov do záhonov oddelených ekobrim lištami
  • Foto č.7 Plocha v tieni realizovaná z umelého trávnika a výsadbou
  • Foto č.8 Vyvýšené záhony na zeleninu a bylinky
  • Foto č.9 Štrkový záhon vysadený ovocnými drevinami a kríkmi