Prvou etapou na záhrade boli terénne úpravy, vymodelovanie terénu pod2a projektu a odvoz cca 170 ton prebytočnej zeminy. Následne sa postupovalo so stavebnými úpravami ako betónové palisády kvôli výškovým rozdielom. Zabetónovali sa obrubníky palisády lemujúce dlažbu.

Zalievala sa platňa pred domom, navážal sa a zhutňoval štrk pod všetky spevnené plochy, aby sa následne mohla pokladať dlažba. Po dokončení všetkých stavebných prác sme sa pustili opäť k sadovníckym prácam. Začali sme s automatickým závlahovým systémom, ktorý bude slúžiť na zavlaženie celej záhrady. Po závlahách sme začali plošne navážať kvalitný substrát na výšku 20cm, všade pod trávnikový koberec a do záhonov. Ďalej sme vysadili všetky dreviny, zamulčovali sme záhony mulčovacou kôrou a nakoniec položili trávnikový koberec.