• Foto č.1-2 Výsadba ovocných drevín
  • Foto č.3 Ukončená výsadba, plocha medzi stromami bola vysiata lúčnou zmesou
  • Foto č.4 Okolo plochy bola vytvorená zábrana proti lesnej zveri z lesníckeho pletiva a drevených kolov
  • Foto č.5 Na ploche bol položený kobercový trávnik s vynechaným políčkom na zeleninu