Ekologické čističky odpadových vôd (ČOV) sú izolované štrkové polia, do ktorého sa privádza znečistená odpadová voda. V štrkových poliach sú vysadené vodné rastliny, ktoré slúžia na vyčistenie vody. Rastliny prečisťujú vodu za pomoci svojich koreňov a taktiež aeróbnych baktérií žijúcich v okolí koreňov. Baktérie žijú s rastlinami v harmónii a symbióze. Koreňové čističky odpadových vôd recyklujú vodu a chránia životné prostredie. V súčasnosti je žumpa najhoršie a najnákladnejšie riešenie nakladania s odpadovými vodami.

Rastliny ku koreňom privádzajú kyslík a baktérie za to rozkladajú zložité chemické látky na jednoduchšie, ktoré rastlina spotrebuje. Celý systém je postavený na prírodnej báze a nepoužíva žiadne technické súčasti, ktoré by mohli časom vypovedať svoju službu. (Ekočističky)

V ekologickej čističke odpadových vôd realizovanej našou firmou boli vysádzané vodné rastliny: Trsť obyčajná, Pálka močiarna, Sitina rozložitá, Steblovka vodná variegata, Záružlie močiarne, Vrbica vŕbolistá, Kosatec žltý, Kosatec sibírsky, Truskavec obyčajný.