Foto č. 1 – Pred realizáciou bolo potrebné priestor realizácie vystriekať totálnym herbicídom.
Foto č.2 -3. – Rozrobenie plochy pomocou stroja
Foto č.4 – Položenie plastových obrubníkov
Foto č.5. – Umiestnenie dominanty skalky Borovica bonsai
Foto č.6 – Položenie PROFI textílie a jej ukotvenie
Foto č.7 – Rozloženie a následné vysadenie trvaliek a skalničiek
Foto č.8 – 9 – Zaštrkovanie celej plochy kameňom Melafírom a zálievka vysadených rastlín.
Foto č.10 – 11 – Skalka je hotová