• Foto č.1-4 – Pôvodný stav záhrady pred realizáciou
  • Foto č. 5-7 – Modelácia terénu, tvorba terás kvôli výškovému prevýšeniu záhrady
  • Foto č. 8-10 – Výber kameňov na zrealizovanie skalky na spevnenie svahu, modelácia kameňov, vytvorenie prírodného efektu, vysadenie vhodných drevín
  • Foto č. 11-14 – Zrealizovaná skalka s výsadbou, závlahovým systémom, štrkovým obsypom (maďarský mramor), pokládkou kobercového trávnika aj so závlahou
  • Foto č. 15-18 – Stavba oporného múru kvôli výškovému prevýšeniu záhrady, obloženie múru obkladom z pieskovca, výsadba kostrových stromov v hornej časti
  • Foto č. 19-21 – Výsadba rastlín, pokládka tkanej textílie, aplikovanie kvapkovej závlahy
  • Foto č. 22-26 – Mulčovanie záhonov kameňom (maďarský mramor), pokládka trávneho koberca so závlahovým systémom
  • Foto č. 27 – Vybudovanie ohniska z pieskovca
  • Foto č. 28-32 – Zrealizovaná záhrada v krásnom prostredí
  • Foto č. 33-34 – Pokládka nášlapných kameňov z vápenca do kobercového trávnika
  • Foto č. 35-46 – Zrealizovaná predzahrádka v predchádzajúcom roku, výstavba suchého múrika z andezitu