• Foto č.1-3 – Hrubé terénne úpravy
  • Foto č.4 – Výsadba stromov a krov, zamulčovanie záhonov
  • Foto č.5-8 – Naplnenie ostrovčekov hlinou, následná výsadba rastlín, položenie netkanej textílie a zakôrovanie.
  • Foto č.9 – 12- Kolovanie stromov a ich fixácia