Vastu šastra je indické umenie o bývaní a  kladie si za cieľ vytvoriť dokonalé a harmonické bývanie v súlade s prírodnými energiami a využíva čo najviac vplyv svetových strán a z toho vyplývajúce vplyvy slnka, mesiaca, planét a prírodných síl.

Táto záhrada je navrhnuté práve podľa týchto princípov.

Snažili sme sa záhradu poňať čo najbližšie k prírode a k pôvodným záhradám našich starých mám – skladby trvalkových záhonov a výber rastlín v nich.

Záhrada nadobudne svoje najväčšie čaro po tom ako zakvitnú lúčne výsadby, pretože sme sa chceli vyhnúť klasickému trávniku. V záhrade okrem iného nájdeme ovocné stromy, záhon na pestovanie zeleniny.

Drobné ovocie si môžete vychutnať na prechádzke po záhrade a tiež Vás očarí vôňa byliniek ktoré sú vysadené v rôznych častiach záhrady.

Úžasnou dominantou a silou záhrady sú obrovské oblé kamene, ktoré priam vyzývajú na to aby ste si na nich posedeli a kochali sa výhľadmi.

Priamo pri dome je tiež umiestnené jazierko  v ktorom sa odráža okolie.

Už sa tešíme ako záhrada bude rásť a bude sa meniť.

 • Foto č.1-4 – Navážanie zeminy, modelácia terénu podľa indického umenia Vastu šastra (cieľ zadržiavania energie na pozemku)
 • Foto č.5-8 –  Jednou z poždiadaviek boli oblé kamene, ktoré majú niektoré až 5 – 7 ton
 • Foto č. 9-12 – Vykladanie solitérnych kameňov pomocou žeriavu, menších pomocou auta s rukou
 • Foto č.13-21 – Osádzanie kameňov do plochy na juhozápadnej strane a následná modelácia terénu vôkol nich
 • Foto č.22-28 – Výsadba listnatých a ihličnatých stromov (v tejto časti bolo vysadené veľké množstvo borovíc), výsadba podsadby
 • Foto č. 29-35 – Realizácia štrkového zeleného chodníka – vybratie zeminy na 25-30 cm (kde drenážna vrstva tvorí 20 -25 cm a vrchná vrstva tvorí 10-15 cm) a následného navozenia a zhutnenia nosných materiálov. Materiál nosnej konštrukcie tvorí štrk frakcie 0/32 mm (80%) a podiel prídavného materiálu – zeminy (20%) vegetačnej vrstvy. Pri vrchnej vrstve je podiel štrku a zeminy zachovaný, ale je použitý jemnejší štrk 0/4mm. Následne sa štrkový zelený chodník vysial špeciálnou trávnobylinnou zmesou.
 • Foto č.36-38 – Vytvorenie brán z podvalov, ktoré budú slúžiť pre ťahavé rastliny
 • Foto č.39-41 – Úprava plochy na severovýchodnej strane pozemku pomocou techniky
 • Foto č.42-51 – Výkop jazierka, ktoré bolo situované na severnej časti pozemku a vodná hladina prilieha k chodníku domu. Po výkope sa aplikovala jazierková fólia. Následne sa montovala technika, navážal sa kameň a osádzali sa väčšie kamene po obvode jazierka. Finálnou fázou  bola výsadba rastlín pri vodnej hladine, čo doladilo výsledný efekt jazierka.
 • Foto č.53-54 – Výkop základu na vyvýšený záhon z podvalov
 • Foto č.55-62 – Narezanie podvalov na rozmer 80 cm, natretie spodnej časti podvalov gumoasfaltovým náterom kvôli izolácii medzi drevom a zemou, pribetónovanie jednotlivých podvalov, montáž nopovej fólie, navozenie zeminy obohatenej o živiny do vyvýšeného záhonu
 • Foto č.68-69 – Ryhovanie a zapojenie závlahového systému
 • Foto č.71-72 – Výsadba betónových kvetináčov