• Foto č.1-3 – Navážanie zeminy a jej spracovanie, úprava terénu
  • Foto č.4-8 –  Drážkovanie pomocou multifunkčného stroju Avant, montáž závlahového systému